Skiljetecken.se

Tankstreck (–)

Hem > Tankstreck (–)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Tankstreck (–)

Tankstreck är ett skiljetecken som är längre än bindestreck men kortare än långt bindestreck, vilket används i flera olika sammanhang i det svenska språket. Detta tecken – tankstrecket – spelar en nyckelroll när det gäller att skapa tydliga och förståeliga texter. På denna sida kommer vi att utforska dess användning, hur det skapas på tangentbordet och dess särdrag jämfört med andra liknande skiljetecken.

När används tankstreck?

Tankstreck används för att betona ett inskjutet tillägg eller för att skapa en paus i texten. Det kan även användas istället för kolon för att introducera en förklaring, konsekvens eller sammanfattning. Dessutom kan tankstreck användas för att markera intervall, exempelvis inom nummer- och tidsintervall.

Skillnad på tankstreck och långt tankstreck

Tankstreck är kortare än det långa bindestrecket och används ofta för att skapa pauser eller inskjutna tillägg i texten. Långa bindestreck, å andra sidan, används oftast för att skapa kopplingar mellan ord eller för att ange intervall.

4 exempel

  1. Han hade varit där – i gamla huset – endast en gång tidigare.
  2. Vi kommer att ses mellan 18:00 – 20:00.
  3. De tre vännerna – Sara, Erik och Lisa – gick ut på en promenad.
  4. Det var allt han ville – att få vara ensam.

Vanliga frågor

Hur gör man tankstreck på tangentbord?

För att skapa ett tankstreck på ett svenskt tangentbord trycker man på “Alt Gr”-tangenten samtidigt som man trycker på “-” (minus) tangenten. Om du har ett numeriskt tangentbord, trycker du på den vänstra Alt-knappen samtidigt som du slår in 0150 på det numeriska tangentbordet till höger. På vissa tangentbord, såsom de på Mac-datorer, kan du trycka på “Alt” samtidigt som du trycker på “-” tangenten.

Bindestreck eller tankstreck?

Bindestreck och tankstreck har olika användningsområden. Bindestreck används ofta för att binda samman ord, till exempel i sammansatta ord eller för att dela upp ord vid radbrott. Tankstreck, å andra sidan, används för att markera pauser, inskjutna tillägg eller för att ange intervall. Att skilja mellan dessa två är väsentligt för att skriva korrekt och klart.

Sätter man stor bokstav efter tankstreck?

Generellt sett börjar man inte med en stor bokstav efter ett tankstreck, om det inte följer efter en fullständig mening eller om nästa ord är ett egennamn. Om tankstrecket fungerar som en paus mitt i en mening, så fortsätter man med liten bokstav. Om tankstrecket markerar slutet på en mening, börjar nästa mening med stor bokstav.