Skiljetecken.se

Citattecken ("")

Hem > Citattecken (“”)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Citattecken ("")

Citattecken, eller “”, är viktiga skiljetecken inom det svenska språket som ofta används för att markera direkta citat, tal eller tänkta ord. De används också för att betona specifika ord eller fraser. På denna sida kommer du att lära dig mer om hur och när du ska använda citattecken korrekt.

Citattecken – så använder du det på svenska

Citattecken placeras före och efter det uttryck du vill betona eller citera. Om du citerar någon direkt, placeras citattecken vid början och slutet av citatet. Om du vill belysa ett specifikt ord eller uttryck, gör du likaså. Användningen av citattecken hjälper till att förtydliga innebörden i ditt skrivande.

4 exempel

  1. “Det är bäst att vi börjar nu”, sa hon.
  2. Han ifrågasatte om hon verkligen menade “nu”.
  3. “Ät dina grönsaker”, påminde hon barnen.
  4. Hon förklarade att “nyckeln till framgång ligger i hårt arbete”.

Så använder du punkt efter citattecken

En punkt placeras inom citattecknen om det citerade materialet utgör en fullständig mening. Om det citerade uttrycket är en del av en större mening, placeras punkten utanför citattecknen. Det är alltså satsens helhet som bestämmer placeringen av punkten.

Vanliga frågor om citattecken

Heter det citattecken eller citationstecken?

Citattecken är den mest korrekta termen, men citationstecken används ibland. Dessa två termer har samma betydelse, men “citattecken” är mer allmänt accepterat och används oftare. “Citationstecken” kommer från det latinska ordet “citatio”, som betyder “att citera”, medan “citattecken” kommer från ordet “citat”, vilket också innebär att återge någons ord.

Hur gör man citattecken på datorn?

Om du använder ett svenskt tangentbord, gör du citattecken genom att trycka Shift + 2. Citattecken på Mac görs också genom att tryck Shift + 2.