Skiljetecken.se

Asterisk (*)

Hem > Asterisk (*)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Asterisk (*)

Ett asterisk, eller stjärntecken, är ett vanligt skiljetecken som kan ses överallt, från böcker till digitala dokument. Detta tecken, representerat av en liten stjärna (*), har flera användningsområden och används i varierande sammanhang, både inom matematik och textskrivning.

Asterisk användning

Asterisk används ofta för att beteckna fotnoter i en text, där man vill lägga till ytterligare förklaringar eller kommentarer utan att avbryta huvudtextens flöde. Dessa extra anteckningar placeras vanligtvis längst ner på sidan eller i slutet av dokumentet. Dessutom kan asterisk i matematiken representera multiplikation. Funktionen med asterisk är alltså att ge extra information eller förtydliga något inom en text eller ekvation.

Asterisk som gånger-tecken

Inom matematiken är det vanligt att använda ett asterisk som ett tecken för multiplikation, särskilt inom digitala kontexter där den traditionella multiplikationssymbolen “×” kan vara svår att hitta på ett tangentbord. Till exempel kan ekvationen “2 * 2” läsas som “två gånger två.”

4 exempel

  1. Jag älskar att läsa böcker*. (*Särskilt fantasy och science fiction)
  2. Produkten kostar 100 kr* per enhet. (*Priset inkluderar inte moms)
  3. 2*2=4 (Asterisk som multiplikationstecken inom matematik)
  4. *OBS! Håll utkik efter vår kommande rea! (Asterisk för att betona viktig information)

Vanliga frågor

Vad är “The Asterisk War”?

“The Asterisk War” är en populär japansk animeserie som började som en light novel skriven av Yuu Miyazaki. Berättelsen utspelar sig i en framtid där ungdomar med speciella förmågor kämpar i en stad kallad “Asterisk”. Namnet på serien anspelar på denna stad och de strider – eller “krig” – som äger rum där.