Vad är frågetecken? ( ? )

Hur använder man det?

"Frågetecken" är tecknet ( ? ) man använder för att avsluta en mening med en fråga.

Frågetecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Frågetecknet visar att man skall göra en paus.

  • Har du klippt dig?
  • Vill du följa med och fiska?
  • Varför kom Erik till festen?
  • Vem följer med dig?
  • Hur skall vi få upp båten?
Övningsuppgift

Skriv ner frågor och avsluta dem med frågetecken.

Nu vet du vad ett frågetecken är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.