Skiljetecken.se

Semikolon (;)

Hem > Semikolon (;)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Semikolon (;)

Semikolon, markerat med symbolen (;), är ett kraftfullt skiljetecken inom det svenska språket. Det används för att särskilja två eller flera relaterade tankar eller fraser som är självständiga men ändå kopplade till varandra. Semikolonet är ett elegant sätt att bygga upp en mer komplex mening och skapa en rikare text.

Hur använder man semikolon?

Semikolon används för att koppla samman två huvudsatser som är nära relaterade till varandra, men som kan stå på egen hand. Funktionen med semikolon är att ge en tydlig paus, större än ett kommatecken men mindre än en punkt. Det hjälper till att förstärka relationen mellan satserna, utan att använda bindande ord som “och”, “men” eller “för”. Ett semikolon kan också användas för att separera komplexa listor eller uppräkningar för att skapa tydlighet.

4 exempel

  1. Han hade tränat hela dagen; hans trötthet var nu oöverstiglig.
  2. Det finns flera länder jag vill besöka: Japan, känt för sin rika kultur och teknologi; Italien, hem till fantastisk mat och konst; och Australien, känt för dess vackra stränder och unika vilda djur.
  3. Hunden sprang genom parken, med tungan hängandes; han var den lyckligaste vovven du någonsin sett.
  4. Anna gillade att resa; hennes syster, däremot, föredrog att stanna hemma.

Vanliga frågor

Vad är det för skillnad mellan semikolon och kolon?

Både semikolon och kolon används för att sammankoppla relaterade satser, men deras användning skiljer sig åt. Ett semikolon används för att binda ihop två fullständiga men relaterade satser, medan ett kolon används för att introducera en lista, en förklaring, ett citat eller en utvidgning av en idé. Således skulle ett kolon kunna användas för att presentera det som följer efter ett huvudpåstående, medan ett semikolon binder samman två lika viktiga och relaterade tankar.

Ska jag använda kommatecken eller semikolon?

Valet mellan kommatecken och semikolon beror på sammanhanget och meningsstrukturen. En bra minnesregel är att om de två satserna du vill koppla samman kan stå som två fristående meningar, kan du använda ett semikolon. Kommatecken används oftast för att skapa en paus inom en sats eller för att separera mindre relaterade delar av en mening. Semikolon ger en tydligare paus och understryker sambandet mellan de två satserna.

Vad innebär semikolon som tatuering?

En semikolon tatuering har blivit en symbol för mental hälsa och självmordsprevention. Project Semicolon startades 2013 och dess syfte var att uppmuntra människor att fortsätta sina livshistorier trots psykisk sjukdom, likt hur ett semikolon används för att fortsätta en mening istället för att avsluta den. Tatueringen är en stark påminnelse om att livet fortsätter, oavsett de utmaningar man kan stå inför.