Vad är semikolon? ( ; )

Hur använder man det?

"Semikolon" är tecknet ( ; ) man använder i stället för punkt mellan meningar som har nära samband med varandra.

Semikolon visar att man skall göra en paus. Längre paus än vid kommatecken och kortare än punkt.

Semikolon binder samman två fullständiga satser till en mening.

Semikolon räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

  • De skall åka till Kreta på sommaren; till vintern åker de till Åre.
  • Han är frusen; hon är varm.
  • Sture kommer imorgon; Berit kommer på tisdag.
  • Inga skall till tandläkaren; Sten skall till frisören
  • Bosse tycker om hårdrock; Ann-Louise gillar dansband.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd semikolon.

Nu vet du vad ett semikolon är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.