Vad är en punkt? ( . )

Hur använder man den?

"Punkt" är tecknet ( . ) som används för att avsluta ett påstående, vid förkortningar och vid tidsangivelser.

Punkt räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Avsluta ett påstående

Man använder punkt för att avsluta ett påstående.

Punkten visar att man skall göra en paus.

 • Hon är vacker.
 • Bosse skulle hämta bilen.
 • Bordet behöver slipas.
 • Hunden gick ut.
 • De hurrade mycket.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd punkt för att avsluta dem.

Efter förkortade meningar eller titlar

Man använder punkt för att avsluta en förkortad mening eller titel.

Punkten visar att man skall göra en paus.

 • Flickan och hästen.
 • Vad heter du? Axel.
 • God dag.
 • Den modiga riddaren.
 • Korv och mos.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade meningar eller titlar och använd punkt för att avsluta dem.

Vid förkortningar

Man använder punkt för att visa att ett ord är förkortat.

 • till exempel / t.ex.
 • till och med / t.o.m.
 • bland annat / bl.a.
 • Peter Larsson / P. Larsson
 • med flera / m.fl.
 • hälsningar / hälsn.
 • telefon / tel.
Övningsuppgift

Skriv ner ord och använd punkt för att förkorta dem.

Vid datum

Man använder punkt för att ange ett datum.

 • 17.04.2009
 • 2009.04.17
 • 17.4.09
 • Jag kommer 22.6 till Sverige.
 • Båten lämnade hamnen den 23.8.2009.
Övningsuppgift

Skriv ner datumangivelser och använd punkt för att separera dem.

Vid tidsangivelse

Man använder punkt för att ange en tid.

 • Han åkte med bussen 10.30 och kom hem 11.40.
 • Kan vi åka 12.20?
 • Sture sprang milen på 40.34.
 • Barnen kom hem 20.30.
 • Berit åkte från Stockholm 21.56.
Övningsuppgift

Skriv ner tidsangivelser och använd punkt för att separera dem.

Nu vet du vad en punkt är och hur den används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.