Skiljetecken.se

Parentes ( ) och [ ]

Hem > Parentes ( ) och [ ]

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Parentes ( ) och [ ]

Parentes, representerad av symbolerna () eller [], är ett skiljetecken som används för att innesluta en sekundär tanke eller information som är tillägg till huvudmeningen. Det används också för att beteckna en källa, ett datum eller en sidreferens. Denna sida kommer att fördjupa sig i parentesens användning, regler och olika format.

Så används parentes

Parenteser används för att innesluta ord, fraser eller meningar som kompletterar eller klargör innehållet i huvudmeningen, men som kan tas bort utan att meningens struktur påverkas. Anledningen till att använda parentes är att de skapar en visuell uppdelning som hjälper läsaren att skilja huvudidéer från tilläggsinformation.

Fyrkantig parentes

Fyrkantig parentes eller hakparentes, [], är en typ av parentes som ofta används inom akademisk skrift för att innehålla redaktörens eller författarens kommentarer inom en citat. Dessa används också när du vill klargöra eller lägga till information i ett direkt citat utan att ändra citatets originaltext.

4 exempel

  1. Användning av vanlig parentes: “Hon köpte äpplen (från den lokala marknaden) för att göra paj.”
  2. Användning av fyrkantig parentes inom citat: “Han sa: ‘Jag älskar [äppel]pajer mer än något annat.'”
  3. Användning av parentes för källhänvisning: “Enligt forskning (Johansson, 2022)…”
  4. Användning av fyrkantig parentes för att lägga till redaktörens kommentar: “Han skrev: ‘Jag älskar pajer [redaktörens anmärkning: särskilt äppelpaj].”

Vanliga frågor

Sätter man punkt efter parentes?

Om den inneslutna informationen i parentesen är en hel mening som är oberoende av resten av meningen, placeras punkten inuti parentesen. Om den inneslutna informationen inte är en fullständig mening, placeras punkten utanför parentesen.

Kan man ha flera referenser i samma parentes?

Ja, det är möjligt att ha flera referenser inom samma parentes. Varje referens separeras med ett semikolon. Exempel: (Andersson, 2022; Johansson, 2023).

Hur används parenteser inom matematik?

Inom matematik används parenteser för att ange vilka operationer som ska utföras först i en beräkning, enligt ordningsreglerna. Parenteser hjälper till att klargöra vilka delar av ett matematiskt uttryck som ska behandlas som en enhet.

  • För att beteckna prioritetsordning i beräkningar:
    Till exempel i uttrycket 2 * (3 + 4), anger parentesen att du först ska addera 3 och 4, och sedan multiplicera resultatet med 2. Utan parentesen (2 * 3 + 4) skulle du först multiplicera 2 och 3, och sedan addera 4.
  • För att beteckna ett intervall:
    Parenteser används också för att ange ett öppet intervall. Till exempel, (2,5) betyder att alla tal mellan 2 och 5, exklusive 2 och 5, ingår i intervallet. Om du vill inkludera 2 och 5 skulle du istället använda hakparenteser [2,5].

Vad betyder parentes på parkeringsskylt?

På parkeringsskyltar används parenteser för att ange villkor som gäller under specifika tider. Till exempel betyder “(8-18)” att reglerna på skylten gäller mellan klockan 8 på morgonen och 6 på kvällen.