Vad är accenttecken? ( ´ )

Hur använder man det?

"Accenttecken" är tecknet ( ´ ) man använder för att visa att en stavelse skall betonas.

Accenttecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Accenttecknet sätts ovanför vokalen i den stavelse som skall betonas.

Man säger då denna stavelse med mer styrka.

"Accent" är ett namn på hur man betonar de olika stavelserna i ett ord.

Man hörde på hans "accent", att han var engelsman.
Jag kunde inte förstå hennes "accent".

Exempel:

  • En-tré
  • Nil-sén
  • Ar-mé
  • i-dé
  • Lin-né
  • Kom-mit-té
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd accenttecknet.

Nu vet du vad ett accenttecken är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.