Skiljetecken.se

Accenttecken (´`)

Hem > Accenttecken (´`)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Accenttecken (´`)

Accenttecken är små diakritiska symboler som placeras över bokstäver för att indikera en ändring i uttal, betoning eller betydelse. Dessa symboler, som inkluderar akut accent (´) och grav accent (`), används i flera språk, inklusive svenska, för att ge rätt ton och betoning till vissa ord. Denna sida kommer att guida dig genom användningen och tillämpningen av accenttecken i din skrift.

När ska man skriva accenttecken?

Användningen av accenttecken varierar mellan olika språk. I svenska används accenttecken framförallt i lånade ord, namn och i vissa dialekter. Accenttecken hjälper till att skilja homonymer åt, det vill säga ord som stavas likadant men har olika betydelser. Dessutom kan de ange uttal eller betoning av ett ord. Att korrekt använda accenttecken bidrar till tydlighet och korrekthet i skriftspråket.

Skillnad på é och è

Båda dessa tecken, é och è, kallas för accenter och de kan påverka uttalet av ord. Skillnaden mellan dem ligger i hur de betonar en vokal. É, kallad akut accent, används för att indikera att en vokal ska betonas, som i “idé”. Å andra sidan, è, kallad grav accent, används sällan i svenskan men i franska indikerar den en viss typ av uttal som låter mer som “ä”. I svenskan används det i ordet “cortège”, som av många felaktigt uttalas just “cortége”.

4 exempel

  1. Idé – Akut accent på ‘e’ för att indikera att det ska uttalas.
  2. Andréa – Akut accent på sista ‘e’ i detta förnamn för att indikera uttal.
  3. Armén – Akut accent på ‘e’ för att indikera att det ska uttalas och betonas.
  4. Citroën – Två prickar, även kallade trema, används i detta franska företagsnamn.

Vanliga frågor

Hur gör man accenttecken på tangentbord?

För att skriva ett accenttecken på ett svenskt tangentbord trycker du på tangenten till vänster om “backspace” om du vill skriva en akut accent, som i é, följt av bokstaven. Grav accent, som è, görs genom att hålla ner Shift och trycka på tangenten till vänster om “backspace”, följt av bokstaven. Observera att inte alla bokstäver kan få accenttecken.

Vilka bokstäver har accenttecken?

I svenska används accenttecken främst med vokalerna a, e, i, o, u, y, å, ä, och ö. Detta gäller dock främst för lånade ord och namn. Accenttecken används inte i traditionella svenska ord. Däremot används de i många franska och spanska ord, och kan där förekomma över fler bokstäver.

I vilka språk är accenttecken vanliga?

Accenttecken är vanliga i många språk, särskilt de som använder latinska alfabetet. De används flitigt i franska, spanska, portugisiska, italienska och grekiska. I dessa språk spelar accenttecken en avgörande roll för uttal och betydelse av ord. De används också, men mindre frekvent, i andra språk som tyska, svenska och nederländska.