Skiljetecken.se

Bil bättre på att skriva svenska med Skiljetecken.se

Det finns många skiljetecken och skrivtecken. Om du lär dig att behärska dem kan du skapa flyt, struktur och melodi i dina texter. Lär dig mer om hur du tar till våra skiljetecken för att skriva bättre svenska, utan att använda svenska språket.

Skiljetecken

Punkt

Lär dig att skriva till punkt och pricka, och ta reda på hur du använder punkt i en punktlista.

Frågetecken

Låta oss räta ut alla frågetecken om just frågetecken och om hur och när det används.

Kolon

Ta reda på hur du använder kolon och om det ska efterföljas med stor eller liten bokstav.

Kommatecken

Med hjälp av kommatecken kan du skapa tydlighet, struktur och andningspauser i dina texter.

Semikolon

Lär dig hur du kan fortsätta din mening, utan att sätta punkt, med hjälp av semikolon.

Tankstreck

När används tankstreck? Ta reda på det och ytterligare fakta om strecket som hjälper oss att betona och pausa.

Parentes

Parentesen är mer än bara “en liten parentes” och kan användas till mycket. Lär dig använda parentes på rätt sätt.

Skrivtecken

Accenttecken

Lär dig behärska accenttecken och vad som egentligen är skillnaden mellan é och è. Voilà!

Apostrof

Apostrofen är ett mindre vanligt skrivtecken i svenska språket, men existerar ändå. Ta reda på när du ska använda apostrof.

Asterisk

En asterisk kan användas både i skriftspråk och som ett tecken inom matematiken.

Bindestreck

Bindestrecket har flera viktiga funktioner och hjälper oss att binda samman ord. Lär dig använda bindestreck korrekt.

Citattecken

Hur används egentligen citattecken i svenska språket? Och heter det inte egentligen “citationstecken”?

Et-tecken

Et-tecken kallas ibland också för “ampersand”. Lär dig använda ampersand i svenska språket.