Vad är ett bindestreck? ( - )

Hur använder man det?

"Bindestreck" är tecknet ( - ) man använder för att: dela upp ett ord som inte får plats, dela upp siffror och ord, dela upp förkortningar och ord, sätta samman ord, för att bilda ovanliga sammansättningar och binda samman orddelar.

Bindestreck räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Dela upp ett ord som inte får plats

Man kan dela upp ett ord som inte får plats på raden med hjälp av bindestreck.

När du delar upp ett ord i olika stavelser är regeln, att en konsonant inleder sista stavelsen. Exempel: Orden lig-ga, byg-ga, väs-sa, hyd-da och vil-da är alla ord med två stavelser.

En konsonant skall om möjligt inleda en stavelse.

Du kan inte dela på bokstäver, som tillsammans bildar ett ljud. Exempel: CK, NG, GN eller STJ. Flick-a, häng-a, sväng-a, ugn-ar-na och stjär-na.

Läs mer om stavelser här.

Exempel på avstavningar:

 • Han sprang och hämtade skörde-
  tröskan.
 • Hon är bortrest för tillfället, men even-
  tuellt kommer hon imorgon.
 • Lisa åkte till banken för att sätta in peng-
  arna på hans konto.
 • Vår mormor planerade att hälsa på flick-
  orna i Malmö.
 • Fredrik är uppe i Sälen, men naturligt-
  vis kommer han på bröllopet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och avstava ord i dem.

Dela upp siffror och ord

 • 25-årskalas
 • 10-årsjubileum
 • 5-årsgaranti
 • 50-årsfest
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att dela upp siffror och ord.

Dela upp förkortningar och ord

Man kan använda bindestrecket mellan förkortningar och ord för att dela upp dem.

 • TV-tidning
 • Handbolls-EM
 • USA-stater
 • FN-delegation
 • MC-klubb
 • IT-tidning
 • ABBA-film
 • CD-skiva
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att dela upp förkortningar och ord.

Sätta samman ord

Man kan använda bindestrecket för att sätta samman ord som tillsammans bildar ett begrepp.

 • gör-det-själv
 • mun-mot-mun-metoden
 • fransk-svensk ordbok
 • blå-gul
 • karla-karl
 • he-man
 • låt-gå
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att sätta samman ord till ett begrepp.

För att bilda ovanliga sammansättningar

Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar.

 • Beck-filmerna
 • Polar-priset
 • Hem och Skola-förening
 • Stickan Andersson-text
 • Oscar-statyetten
 • Vild-Hasse-korv
 • Laptop-väska
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar.

Binda samman orddelar

Man kan använda bindestreck för att binda samman orddelar.

måndag, tisdag och onsdag

Man kan även skriva:

mån-, tis- och onsdag

Exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • Kött-, fisk- och korvrätter står i kapitel 5.
 • Dam-, herr- och barnavdelningen ligger på andra våningen.
 • Pojk- och flickgruppen skall starta nu.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att binda samman orddelar.

Nu vet du vad ett bindestreck är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.