Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Skrivtecken i svenska språket


Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt - skiljetecken och övriga skrivtecken

Välkommen till denna kurs som handlar om skrivtecknen i svenska språket.

Carro tog studenten

I denna serie arbeten om svensk grammatik finns:// Arbetet är noga granskat och kontrollerat //

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Lovord från läsare

    "Hej! Vill bara säga tack för en informativ och tydlig grammatikgenomgång. Började studera svenska som andraspråk nu i höst och ska fortsätta denna vår också. Det var länge sedan jag läste grammatik så att bli uppdaterad på din sida har hjälpt mig att komma igång. MVH V.A"

    "Hej! Jag tycker det väldigt bra med grammatiska sidor. Jag tackar dig, for att du hjälper mig. Jag har inte så lång tid bott i Sverige och ,därför jag behöver hjälp."

    "Hej Peter! Tusen tack för din stöd. ... Jag har läst alla dina länker som du har skickat till mig. Jag vill försöka alla dina råd. Din stöd betyder mycket för mig. Tack så så så mycket för allt. Med Vänligt Hälsningar B.C"

Pris till barn och ungdomar!
För insatser mot t.ex mobbning.

Vi har instiftat ett pris för att belöna barn och ungdomar som har gjort insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och jobba t.ex mot mobbning.

Alla är välkomna att ansöka!

Läs mer här:
Pris för insatser för mänskliga rättigheter och mot t.ex mobbning.

Bidrag från läsarna

Många läsare har engagerat sig och skickat in bidrag i form av dikter, artiklar, berättelser, noveller och böcker!

Se här! Skribenter med egen presentation: Gun Kihl, Kamilla Kirch, Ronny Lagerwall, Valdor Magnusson, Zuzu Rabi, Marlene Zilberstein.

Publicera dig!

Du har nu möjlighet att publicera din artikel, novell eller dikt på dessa sidor. Ta chansen att nå över 3000 besökare om dagen!
Läs mer här - publicera dig!

Vad kan man ha för nytta av detta arbete?

Vill du kunna läsa och skriva bättre?

Vill du kunna kommunicera med och förstå andra människor bättre?

Då har du nytta av att lära dig mer om hur du använder de olika tecknen, som finns i svenska språket.

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder tecknen i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera bra!

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra hon kan kommunicera och hantera språket.

Vad är grammatik?

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Vad är skrivtecken?

Skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras. Man kan också ge mer information om orden och meningarna.

Skrivtecken i svenska språket består av: skiljetecken och övriga skrivtecken.

Vad är skiljetecken?

Skiljetecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras.

Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket: punkt, frågetecken, utropstecken, kolon, semikolon, komma, tankstreck och parantes.

Varje skiljetecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Vad är övriga skrivtecken?

Övriga skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att ge information om orden och meningarna.

Följande är de viktigaste övriga skrivtecken i det svenska språket: accenttecken, apostrof, asterisk, bindestreck, citattecken, et-tecken, paragraftecken, snedstreck och utelämningsstecken.

Varje övrigt skrivtecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Hur du studerar denna kurs

Läs och förstå allt material på denna kurs. Om du stöter på ett ord som du inte fullt förstår, så måste du slå upp det i en ordbok. Du kan även fråga en person.

Kör du fast eller tappar lusten – gå tillbaka till där det kändes bra. Checka därefter om det finns några ord du inte förstår. Slå upp dessa ord i en ordbok.

Anteckna och skriv gärna mycket. Rita och skissa upp saker och ting så att du ser det hela och gör det till ditt eget.

Gör övningar ordentligt. Det här är inga teorier, som skall memoreras eller läras in till ett prov. Språket är någonting du använder för att kommunicera och förstå andra människor. Gör övningarna tills du känner att du kan det hela.

Varför har jag gjort denna kurs?

Jag började denna resa med att hjälpa mina barn med deras läxor och prov i skolan. Krav ställdes på mig att kunna förklara det hela enkelt, men fullständigt. Det var inte alltid så lätt, minst sagt

Jag ville dessutom, att mina barn skulle se en praktisk användning av allt detta och tycka att det var kul.

Roligt nog gick det bra för mina barn. Då tänkte jag att det finns kanske fler, som kan ha nytta av detta. Anteckningarna togs fram, bearbetades, granskades, korrigerades och lades sedan ut på Internet.

Det krävdes en hel del mod.

Det är min förhoppning och stora glädje, att någon kan ha nytta av denna kurs!

Tusen tack till alla som har hjälpt till!

Stort tack och beundran till L. Ron Hubbard för hans inspiration och kunskap inom områdena filosofi, språk, kommunikation, studieteknik och grammatik.
Läs mer här - L. Ron Hubbard. Jag har haft ovärderlig nytta av de kurser jag har gjort inom dessa områden.

Stort tack även till underbara Inga Larsson för ditt fantastiska stöd och arbete med att rätta och granska. Materialet har skickats fram och tillbaka många gånger mellan oss. Det har varit en ovärderlig hjälp!

Tusen tack till Jim Westergren för all hjälp med det tekniska kring att sätta upp dessa hemsidor. Tack även för din uppmuntran, ditt stöd och din hjälp att få igång projektet.

Alla mina barn har varit en aldrig sinande källa till inspiration och ett ovärderligt stöd.

Stort tack till alla andra som har hjälpt till på olika sätt!

Till sist ett speciellt tack till dem, som har uppmuntrat mig och trott på detta projekt i alla väder!

Förslag och synpunkter

Välkommen att kontakta mig om du har synpunkter på detta arbete. Alla förslag till förbättringar tas tacksamt emot.

Kanske något kan förenklas ännu mer eller förklaras ännu bättre!

Använd gärna arbetet och länka till det

All privat användning och kopiering av materialet för enskilt bruk är helt ok. Ange en länk till källan och gör inte några ändringar.

När det gäller kommersiell användning eller användning i större grupper, skolor eller studiecirklar – välkommen att kontakta mig först.

Låt mig gärna veta hur det går!

Det är min förhoppning att detta arbete kan hjälpa någon till en bättre förståelse och användning av språket.

Jag utvecklade denna kurs för att hjälpa dem som vill lära sig läsa, skriva och kommunicera bättre.

Du får hemskt gärna skriva till mig och låta mig veta, om du eller andra har haft nytta av detta arbete.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se
Välkommen att se min blogg här: Peter U Larsson: Mina tankar och ideér om livet. . Här finns även en presentation över mig och mina övriga verksamheter: Presentation Peter U Larsson

Vill sammanfatta mig själv som en person som älskar människor och hatar orättvisor. Har engagerat mig mycket vad det gäller mobbning, orättvisor och mänskliga rättigheter.

En fråga som jag har ägnat mig mycket åt är de som har drabbats av elchocksbehandlingar, ECT. Många människor vittnar om att de har fått stora skador efter ECT-behandlingar.

"Behandlingen" kallas elchocker, ECT, ECT behandling, elektrokonvulsiv terapi eller elbehandling - och är skadlig för människans känsliga tankeverksamhet.

Har arbetat med datorer sedan mitten på 1980-talet och satte upp min första blogg 2006. Jag har även satt upp hemsidor åt företag - Städ Malmö - noggrant och professionellt! och Städning Malmö.

Övriga hemsidor som jag har hjälpt till att skapa är Personlig utveckling - förändra ditt liv, Förbättra ditt självförtroende!, Hantera ångest och Stress, oro och utbrändhet!.

Välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information!

Nu vet du varför jag har gjort detta arbete!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.