Skiljetecken.se

Apostrof (')

Hem > Apostrof (‘)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Apostrof (')

Apostrof är ett tecken som ofta blir förbisett men spelar en viktig roll i vårt språk. Den kan verka liten och obetydlig, men när den används korrekt kan den ge tydliga och korrekta uttryck i skrift. Apostrofen används ofta för att markera ett uttal, bortfall av bokstäver eller i vissa fall att betona en viss stavelse.

När används apostrof?

Apostrofen har flera användningsområden i det svenska språket och ska inte förväxlas med det närbesläktade accent. Accenten för att markera uttal, som i ordet “armé”, där den indikerar att e:et ska betonas. Apostrofen däremot, används ofta vid förkortningar för att markera att en eller flera bokstäver har tagits bort, till exempel “staden” blir “sta’n”. Med andra ord, apostrofen hjälper oss att förtydliga vårt budskap.

Vanliga frågor om apostrof

Hur gör man apostrof på tangentbordet?

För att skriva en apostrof på ett svenskt tangentbord trycker du på tangenten till vänster om Enter.

Vad betyder apostrof?

Apostrofen är ett diakritiskt tecken, vilket innebär att det förändrar betydelsen, ljudet eller funktionen av den bokstav det kombineras med. I svenskan används den främst för att indikera ägande, bortfall av bokstäver och för att markera betoning på vissa vokaler. Så, med en liten kurva kan du ge ditt skrivna språk en helt ny dimension.