Skiljetecken.se

Et-tecken (&)

Hem > Et-tecken (&)

Länkar

Punkt

Läs mer >

Frågetecken

Läs mer >

Kolon

Läs mer >

Semikolon

Läs mer >

Kommatecken

Läs mer >

Tankstreck

Läs mer >

Parentes

Läs mer >

Et-tecken (&)

Et-tecknet, även känt som ampersand, är ett logogram som representerar konjunktionen “och”. Det används för att koppla samman saker, begrepp eller personer, vilket gör det till en central del av det skrivna språket. På den här sidan kommer du att lära dig mer om när och hur du kan använda et-tecknet korrekt.

Så används ampersand i svenska

Ampersand i svenska språket används för att ersätta konjunktionen “och”, vilket skapar en mer kompakt och visuellt tilltalande text. Detta kan vara särskilt användbart i texter med begränsat utrymme, som rubriker eller diagram. Det är dock viktigt att använda det med omdöme, eftersom överdriven användning kan göra en text svår att läsa.

4 exempel

  1. Bröd & smör – Enkel och direkt koppling mellan två saker.
  2. Fröken Andersson & Herr Svensson – Användning i sammanhang där man presenterar två personer.
  3. Öppet Måndag-Fredag kl. 08.00-16.00 & Lördag kl. 10.00-14.00 – Användning för att göra tidtabeller och scheman mer kompakta.
  4. Salt & Peppar – Användning i produkt- och företagsnamn för att skapa en distinkt och minnesvärd identitet.

Vanliga frågor

Hur gör man et-tecken på tangentbord?

För att skapa ett et-tecken på de flesta tangentbord, håll ned “Shift” och tryck på tangenten “6”. Detta gäller för både svenska och många andra tangentbord. Om detta inte fungerar på ditt tangentbord, prova att leta upp symbolen i din dators teckenmeny eller teckentabell.

Hur används det på engelska?

På engelska används et-tecknet på liknande sätt som i svenska, för att representera ordet “and”. Det används ofta i företagsnamn, som “Procter & Gamble”, eller i uttryck som “rock & roll”. Notera dock att i mer formella skrivna texter föredras ofta hela ordet “and”.

Vad betyder et?

Et-tecknet är en sammanfogning av de latinska bokstäverna e och t, som tillsammans bildar ordet “et”, vilket betyder “och” på latin, men också på franska. Detta är ursprunget till symbolens namn och användning. Med tiden har formen på tecknet förändrats, men det har behållit sin ursprungliga betydelse och funktion.