Vad är utropstecken? ( ! )

Hur använder man det?

"Utropstecken" är tecknet ( ! ) man använder för att avsluta en mening med utrop, stark önskan, uppmaning eller hälsning.

Utropstecknet visar att man skall göra en paus.

Utropstecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

  • Hjälp!
  • Jag vill ha glass!
  • Hämta väskorna!
  • Kom hit snabbt!
  • Se upp för trafiken!

Utropstecken används även vid hälsningar i skrivna kommunikationer.

  • Hej Sven!
  • Bäste Gösta!
  • Kära Stina!
  • Bengt!
  • Hej Olle!
Övningsuppgift

Skriv ner utrop, önskningar, uppmaningar och hälsningar samt avsluta dem med utropstecken.

Nu vet du vad ett utropstecken är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.