Vad är utelämningstecken? ( … )

Hur använder man det?

"Utelämningstecken" är tecknen ( … ) man använder för att visa att bokstäver eller ord är borttagna ur kommunikationen.

Man kan låta läsaren själv tänka sig en fortsättning på kommunikationen: "Det måste finnas mer som han hade att dölja ..." Här har man mellanslag efter tecken.

Det kan också vara att man inte vill skriva ut hela ordet: Aj, nu dj...! Här har man inget mellanslag efter tecknen.

Andra exempel är: Vad finns det för ...? Hämta maskinen fort som ...!

Utelämningstecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Fler exempel:

  • De var kära men kunde inte gifta sig. Men kanske …
  • "Det går åt hel…", beklagade sig mannen.
  • Alla måste ha med sig matsäck imorgon annars …
  • Hur skulle ni ha möblerna i ...?
  • "Nu kan vi inte …", började han men blev avbruten av kocken.
  • Det är ju samma visa varje kalas …
  • Nu får det vara slut på ...!
  • "Jag vill inte vara på detta förb… stället!"
  • De började sjunga: "Vi gratulerar …"

Förkorta citat

Du kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat.

Mormor skrev i sitt brev: "Ni är varmt välkomna att besöka mig på landet. Här är det underbart i vårsolen /…/ Jag väntar er kl. 15:00 den 3:e juni."

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd utelämningstecken.

Nu vet du vad ett utelämningstecken är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.