Vad är paragraftecken? ( § )

Hur använder man det?

"Paragraftecken" är tecknet ( § ) man använder för att markera delar av viktiga texter.

"Paragraf" är en del av en viktig text, tex. regler, lagar eller protokoll från möten.

Paragraftecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

§ 6 läses paragraf sex.

6 § läses sjätte paragrafen.

Paragraftecknet används enbart tillsammans med en siffra.

Mellanslag används alltid mellan paragraftecknet och siffran.

Exempel:

  • § 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
  • Har du läst 2 §?
  • Protokollet från mötet slutade med § 10.
  • Det var vilda diskussioner kring 3 §.
  • Han valdes på tre år enligt § 4.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd paragraftecknet.

Nu vet du vad ett paragraftecknet är och hur det används!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.