Översikt

Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Syftet med denna kurs:

Att hjälpa människor att kommunicera bättre genom att lära ut grunderna i det svenska språket på ett lättfattligt och praktiskt sätt.

Här kommer en översikt av detta arbete, för att du enkelt skall få en överblick. Du kan då se vad det hela handlar om.

Gå sedan vidare på kursen och fördjupa dig i de olika artiklarna.

Skrivtecken

"Skrivtecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras. Man kan också ge mer information om orden och meningarna.

Skrivtecken i svenska språket består av:

 • Skiljetecken
 • Övriga skrivtecken

Skiljetecken

"Skiljetecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras.

Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket:

 • Punkt
 • Frågetecken
 • Utropstecken
 • Kolon
 • Semikolon
 • Komma
 • Tankstreck
 • Parentes

Varje skiljetecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Övriga skrivtecken

"Övriga skrivtecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att ge information om orden och meningarna.

Följande är de viktigaste övriga skrivtecken i det svenska språket:

 • Accenttecken
 • Apostrof
 • Asterisk
 • Bindestreck
 • Citattecken
 • Et-tecken
 • Paragraftecken
 • Snedstreck
 • Utelämningstecken

Varje övrigt skrivtecken finns utförligt beskrivet i kursen.


Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om ni kör in i några problem, har någon fråga eller upplever att det hela fungerar bra.

Alla tips och råd tas även tacksamt emot.

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se

Nu har du fått en översikt över vad detta arbete handlar om!SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.