Alla sidor

Nedan följer alla sidor på hemsidan efter varandra.Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Skrivtecken i svenska språket


Svensk grammatik på ett enkelt och förståeligt sätt - skiljetecken och övriga skrivtecken

Välkommen till denna kurs som handlar om skrivtecknen i svenska språket.

Carro tog studenten

I denna serie arbeten om svensk grammatik finns:// Arbetet är noga granskat och kontrollerat //

Dessa artiklar om ordklasserna i svenska språket är noga granskade och kontrollerade. Detta är gjort av en akademiskt utbildad och erfaren lärare, kursledare och pedagog, som är väl insatt i den svenska grammatiken.
Beröm, rättelser eller synpunkter?

Lovord från läsare

    "Hej! Vill bara säga tack för en informativ och tydlig grammatikgenomgång. Började studera svenska som andraspråk nu i höst och ska fortsätta denna vår också. Det var länge sedan jag läste grammatik så att bli uppdaterad på din sida har hjälpt mig att komma igång. MVH V.A"

    "Hej! Jag tycker det väldigt bra med grammatiska sidor. Jag tackar dig, for att du hjälper mig. Jag har inte så lång tid bott i Sverige och ,därför jag behöver hjälp."

    "Hej Peter! Tusen tack för din stöd. ... Jag har läst alla dina länker som du har skickat till mig. Jag vill försöka alla dina råd. Din stöd betyder mycket för mig. Tack så så så mycket för allt. Med Vänligt Hälsningar B.C"

Pris till barn och ungdomar!
För insatser mot t.ex mobbning.

Vi har instiftat ett pris för att belöna barn och ungdomar som har gjort insatser för att stärka de mänskliga rättigheterna och jobba t.ex mot mobbning.

Alla är välkomna att ansöka!

Läs mer här:
Pris för insatser för mänskliga rättigheter och mot t.ex mobbning.

Bidrag från läsarna

Många läsare har engagerat sig och skickat in bidrag i form av dikter, artiklar, berättelser, noveller och böcker!

Se här! Skribenter med egen presentation: Gun Kihl, Kamilla Kirch, Ronny Lagerwall, Valdor Magnusson, Zuzu Rabi, Marlene Zilberstein.

Publicera dig!

Du har nu möjlighet att publicera din artikel, novell eller dikt på dessa sidor. Ta chansen att nå över 3000 besökare om dagen!
Läs mer här - publicera dig!

Vad kan man ha för nytta av detta arbete?

Vill du kunna läsa och skriva bättre?

Vill du kunna kommunicera med och förstå andra människor bättre?

Då har du nytta av att lära dig mer om hur du använder de olika tecknen, som finns i svenska språket.

Vad är kommunikation?

Kommunikation innebär ett utbyte av tankar och idéer mellan människor för att uppnå en förståelse.

Kommunikation, som leder till förståelse, är en av de viktigaste beståndsdelarna i livet.

Det är värdefullt att veta hur man använder tecknen i språket på rätt sätt. Då kan man förstå andra människor och göra sig förstådd.

Vikten av att kunna läsa, skriva och kommunicera!

Det är livsviktigt att kunna läsa, skriva och kommunicera bra!

Hela en persons liv och framtid beror på hur bra hon kan kommunicera och hantera språket.

Vad är grammatik?

Grammatik är regler för hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt.

Du använder grammatik för att kunna förstå skriven och muntlig kommunikation och för att kunna få över en korrekt kommunikation till en annan person, så att han förstår den.

Vad är skrivtecken?

Skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras. Man kan också ge mer information om orden och meningarna.

Skrivtecken i svenska språket består av: skiljetecken och övriga skrivtecken.

Vad är skiljetecken?

Skiljetecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras.

Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket: punkt, frågetecken, utropstecken, kolon, semikolon, komma, tankstreck och parantes.

Varje skiljetecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Vad är övriga skrivtecken?

Övriga skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att ge information om orden och meningarna.

Följande är de viktigaste övriga skrivtecken i det svenska språket: accenttecken, apostrof, asterisk, bindestreck, citattecken, et-tecken, paragraftecken, snedstreck och utelämningsstecken.

Varje övrigt skrivtecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Hur du studerar denna kurs

Läs och förstå allt material på denna kurs. Om du stöter på ett ord som du inte fullt förstår, så måste du slå upp det i en ordbok. Du kan även fråga en person.

Kör du fast eller tappar lusten – gå tillbaka till där det kändes bra. Checka därefter om det finns några ord du inte förstår. Slå upp dessa ord i en ordbok.

Anteckna och skriv gärna mycket. Rita och skissa upp saker och ting så att du ser det hela och gör det till ditt eget.

Gör övningar ordentligt. Det här är inga teorier, som skall memoreras eller läras in till ett prov. Språket är någonting du använder för att kommunicera och förstå andra människor. Gör övningarna tills du känner att du kan det hela.

Varför har jag gjort denna kurs?

Jag började denna resa med att hjälpa mina barn med deras läxor och prov i skolan. Krav ställdes på mig att kunna förklara det hela enkelt, men fullständigt. Det var inte alltid så lätt, minst sagt

Jag ville dessutom, att mina barn skulle se en praktisk användning av allt detta och tycka att det var kul.

Roligt nog gick det bra för mina barn. Då tänkte jag att det finns kanske fler, som kan ha nytta av detta. Anteckningarna togs fram, bearbetades, granskades, korrigerades och lades sedan ut på Internet.

Det krävdes en hel del mod.

Det är min förhoppning och stora glädje, att någon kan ha nytta av denna kurs!

Tusen tack till alla som har hjälpt till!

Stort tack och beundran till L. Ron Hubbard för hans inspiration och kunskap inom områdena filosofi, språk, kommunikation, studieteknik och grammatik.
Läs mer här - L. Ron Hubbard. Jag har haft ovärderlig nytta av de kurser jag har gjort inom dessa områden.

Stort tack även till underbara Inga Larsson för ditt fantastiska stöd och arbete med att rätta och granska. Materialet har skickats fram och tillbaka många gånger mellan oss. Det har varit en ovärderlig hjälp!

Tusen tack till Jim Westergren för all hjälp med det tekniska kring att sätta upp dessa hemsidor. Tack även för din uppmuntran, ditt stöd och din hjälp att få igång projektet.

Alla mina barn har varit en aldrig sinande källa till inspiration och ett ovärderligt stöd.

Stort tack till alla andra som har hjälpt till på olika sätt!

Till sist ett speciellt tack till dem, som har uppmuntrat mig och trott på detta projekt i alla väder!

Förslag och synpunkter

Välkommen att kontakta mig om du har synpunkter på detta arbete. Alla förslag till förbättringar tas tacksamt emot.

Kanske något kan förenklas ännu mer eller förklaras ännu bättre!

Använd gärna arbetet och länka till det

All privat användning och kopiering av materialet för enskilt bruk är helt ok. Ange en länk till källan och gör inte några ändringar.

När det gäller kommersiell användning eller användning i större grupper, skolor eller studiecirklar – välkommen att kontakta mig först.

Låt mig gärna veta hur det går!

Det är min förhoppning att detta arbete kan hjälpa någon till en bättre förståelse och användning av språket.

Jag utvecklade denna kurs för att hjälpa dem som vill lära sig läsa, skriva och kommunicera bättre.

Du får hemskt gärna skriva till mig och låta mig veta, om du eller andra har haft nytta av detta arbete.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se
Välkommen att se min blogg här: Peter U Larsson: Mina tankar och ideér om livet. . Här finns även en presentation över mig och mina övriga verksamheter: Presentation Peter U Larsson

Vill sammanfatta mig själv som en person som älskar människor och hatar orättvisor. Har engagerat mig mycket vad det gäller mobbning, orättvisor och mänskliga rättigheter.

En fråga som jag har ägnat mig mycket åt är de som har drabbats av elchocksbehandlingar, ECT. Många människor vittnar om att de har fått stora skador efter ECT-behandlingar.

"Behandlingen" kallas elchocker, ECT, ECT behandling, elektrokonvulsiv terapi eller elbehandling - och är skadlig för människans känsliga tankeverksamhet.

Har arbetat med datorer sedan mitten på 1980-talet och satte upp min första blogg 2006. Jag har även satt upp hemsidor åt företag - Städ Malmö - noggrant och professionellt! och Städning Malmö.

Övriga hemsidor som jag har hjälpt till att skapa är Personlig utveckling - förändra ditt liv, Förbättra ditt självförtroende!, Hantera ångest och Stress, oro och utbrändhet!.

Välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information!

Nu vet du varför jag har gjort detta arbete!Översikt

Att läsa, skriva och kommunicera bättre

Syftet med denna kurs:

Att hjälpa människor att kommunicera bättre genom att lära ut grunderna i det svenska språket på ett lättfattligt och praktiskt sätt.

Här kommer en översikt av detta arbete, för att du enkelt skall få en överblick. Du kan då se vad det hela handlar om.

Gå sedan vidare på kursen och fördjupa dig i de olika artiklarna.

Skrivtecken

"Skrivtecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras. Man kan också ge mer information om orden och meningarna.

Skrivtecken i svenska språket består av:

 • Skiljetecken
 • Övriga skrivtecken

Skiljetecken

"Skiljetecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras.

Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket:

 • Punkt
 • Frågetecken
 • Utropstecken
 • Kolon
 • Semikolon
 • Komma
 • Tankstreck
 • Parentes

Varje skiljetecken finns utförligt beskrivet i kursen.

Övriga skrivtecken

"Övriga skrivtecken" är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att ge information om orden och meningarna.

Följande är de viktigaste övriga skrivtecken i det svenska språket:

 • Accenttecken
 • Apostrof
 • Asterisk
 • Bindestreck
 • Citattecken
 • Et-tecken
 • Paragraftecken
 • Snedstreck
 • Utelämningstecken

Varje övrigt skrivtecken finns utförligt beskrivet i kursen.


Lycka till!

Jag önskar dig verkligen lycka till med detta!

Välkommen att skriva till mig om ni kör in i några problem, har någon fråga eller upplever att det hela fungerar bra.

Alla tips och råd tas även tacksamt emot.

Med vänlig hälsning,
Peter

www.peterularsson.se

Nu har du fått en översikt över vad detta arbete handlar om!Vad är en punkt? ( . )

Hur använder man den?

"Punkt" är tecknet ( . ) som används för att avsluta ett påstående, vid förkortningar och vid tidsangivelser.

Punkt räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Avsluta ett påstående

Man använder punkt för att avsluta ett påstående.

Punkten visar att man skall göra en paus.

 • Hon är vacker.
 • Bosse skulle hämta bilen.
 • Bordet behöver slipas.
 • Hunden gick ut.
 • De hurrade mycket.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd punkt för att avsluta dem.

Efter förkortade meningar eller titlar

Man använder punkt för att avsluta en förkortad mening eller titel.

Punkten visar att man skall göra en paus.

 • Flickan och hästen.
 • Vad heter du? Axel.
 • God dag.
 • Den modiga riddaren.
 • Korv och mos.
Övningsuppgift

Skriv ner förkortade meningar eller titlar och använd punkt för att avsluta dem.

Vid förkortningar

Man använder punkt för att visa att ett ord är förkortat.

 • till exempel / t.ex.
 • till och med / t.o.m.
 • bland annat / bl.a.
 • Peter Larsson / P. Larsson
 • med flera / m.fl.
 • hälsningar / hälsn.
 • telefon / tel.
Övningsuppgift

Skriv ner ord och använd punkt för att förkorta dem.

Vid datum

Man använder punkt för att ange ett datum.

 • 17.04.2009
 • 2009.04.17
 • 17.4.09
 • Jag kommer 22.6 till Sverige.
 • Båten lämnade hamnen den 23.8.2009.
Övningsuppgift

Skriv ner datumangivelser och använd punkt för att separera dem.

Vid tidsangivelse

Man använder punkt för att ange en tid.

 • Han åkte med bussen 10.30 och kom hem 11.40.
 • Kan vi åka 12.20?
 • Sture sprang milen på 40.34.
 • Barnen kom hem 20.30.
 • Berit åkte från Stockholm 21.56.
Övningsuppgift

Skriv ner tidsangivelser och använd punkt för att separera dem.

Nu vet du vad en punkt är och hur den används!Vad är frågetecken? ( ? )

Hur använder man det?

"Frågetecken" är tecknet ( ? ) man använder för att avsluta en mening med en fråga.

Frågetecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Frågetecknet visar att man skall göra en paus.

 • Har du klippt dig?
 • Vill du följa med och fiska?
 • Varför kom Erik till festen?
 • Vem följer med dig?
 • Hur skall vi få upp båten?
Övningsuppgift

Skriv ner frågor och avsluta dem med frågetecken.

Nu vet du vad ett frågetecken är och hur det används!Vad är utropstecken? ( ! )

Hur använder man det?

"Utropstecken" är tecknet ( ! ) man använder för att avsluta en mening med utrop, stark önskan, uppmaning eller hälsning.

Utropstecknet visar att man skall göra en paus.

Utropstecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

 • Hjälp!
 • Jag vill ha glass!
 • Hämta väskorna!
 • Kom hit snabbt!
 • Se upp för trafiken!

Utropstecken används även vid hälsningar i skrivna kommunikationer.

 • Hej Sven!
 • Bäste Gösta!
 • Kära Stina!
 • Bengt!
 • Hej Olle!
Övningsuppgift

Skriv ner utrop, önskningar, uppmaningar och hälsningar samt avsluta dem med utropstecken.

Nu vet du vad ett utropstecken är och hur det används!Vad är kolon? ( : )

Hur använder man det?

"Kolon" är tecknet ( : ) man använder för att skilja ord och bokstäver åt.

Kolon används:

 • Före vad någon kommunicerar exakt.
  Han sa: "Ge hit målningen".
 • Före en uppräkning av saker.
  Köp hem: ägg, mjölk och kaffe.
 • Vid ordningstal.
  2:a, 3:e och 6:e.
 • Vid vissa förkortningar.
  C:a, k:a och n:a.
 • Framför ändelser.
  USA:s, FN:s och TV:n.
 • I samband med priser.
  10:50, 9:90 och 12:20 kr.
 • I samband med tid.
  11:40, 12:20 och 13:30.
 • Mer kommunikation följer.
  Jag skall se en film: Titanic.

Kolon räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Före vad någon kommunicerar exakt

Man har alltid stor bokstav på nästa ord efter kolon här.

Kolon visar att man skall göra en paus.

Exempel:

 • Hugo sa: "Hämta bilen innan klockan fem."
 • Lena skrev: "Glöm inte att låsa dörren."
 • Tjejen frågade:
    – Har du tid att åka till restaurangen?
 • Göran utropade: "Festen börjar klockan nio."
 • Han frågade: "Var är hästen?"
 • Olle skrek: "Hjälp mig!"
 • Greta undrade:
    – När kommer de?
 • Pelle läste i boken: "Trupperna intog staden kl. 14:00."
 • Jag gick in i restaurangen och tänkte: "Här kan jag inte äta".
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Före en uppräkning av saker

Kolon visar att man skall göra en paus.

 • Mat vi skall köpa: mjölk, smör och bröd.
 • Ta med dig till stugan:
  1. Kratta
  2. Handskar
  3. Tvål
  4. Såg
 • Att fixa innan festen:
  a) Hantera disken.
  b) Skura toaletten.
  c) Ta fram stolarna från garaget.
  d) Städa ditt rum.
 • Glöm inte ta med dig: badkläder, solglasögon och plåster.
 • Att ta med till skolan imorgon:
  1. Matsäck
  2. Varm tröja
  3. Extra byxor
  4. Stövlar
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Vid ordningstal

När du skriver ordningstalet med siffror, använder du kolon.

Exempel:

 • Han kom på 2:a plats i simtävlingen.
 • Berit tog den 3:e parkeringsplatsen.
 • Vi gick ut som 4:e par i dansen.
 • Jag tyckte om vår 1:a bil.
 • De var det 3:e paret, som gifte sig i klassen.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Vid vissa förkortningar

Vid viss förkortningar kan man använda kolon för att markera att bokstäver saknas.

 • S:t / sankt, sankta
  Vi gifte oss i S:t Petri kyrkan i Malmö.
 • c:a / cirka
  Han är c:a 2 meter lång.
 • k:a / kyrka
  De har börjat renovera Södervidinge k:a.
 • n:a / norra
  Olle bodde i den n:a byggnaden.
 • s:a / södra
  S:a Sandby ligger vid Lund.
 • v:a / västra
  V:a Ingelstad håller på att byggas ut.
 • ö:a / östra
  Han köpte Ö:a Station i Monopol.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Framför ändelser

Framför ändelser till redan förkortade ord skall du använda kolon.

 • NATO:s
  NATO:s chef åkte till Moskva.
 • Xll:s
  Där ser du Karl XII:s svärd.
 • TV:n
  Stäng av TV:n!
 • USA:s
  Hon var USA:s utrikesminister.
 • FN:s
  FN:s flagga svajade för vinden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

I samband med priser

Du delar upp priset i kronor och ören med ett kolon.

 • Glassen kostade 10:50 kr.
 • Kan du gå in och betala 100:50 för bensinen?
 • Han gav 7:50 i dricks.
 • Gräsklipparen kommer att kosta 599:90.
 • Fredrik gav 76:80 för tröjan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

I samband med tid

Du delar upp timmar och minuter med ett kolon, när du kommunicerar vad klockan är.

 • Ivar kom hem 17:30.
 • Jag börjar jobba 8:00.
 • Vi har paus 15:45 – 16:00.
 • Skall jag väcka dig 7:00?
 • Jonny hämtar dig efter lunch 14:00.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Mer kommunikation följer

Med ett kolon kan du ange att mer information följer.

Kolon visar att man skall göra en paus.

 • Han har köpt en ny bil: Audi Q5.
 • Vi har varit på semester: fyra veckor på Mallorca.
 • Jag skall se en film ikväll: Döden på Nilen.
 • Rudolf kommer söderifrån: norra Afrika.
 • De kommer att gå på kurs: Företagsekonomi A.

Efter kolontecknet börjar man nästa ord med liten bokstav, om det inte är ett egennamn.

Men om det är en fullständig sats som följer efter kolontecknet , börjar man denna sats med stor bokstav.

Exempel:

 • Plötsligt förstod han: Han hade blivit pappa!
 • Sedan satte han igång med renoveringarna: Badrummet kaklades om och fick ett nytt badkar. Hela köket revs ut och förnyades.
 • Olle fick en stor insikt: Han skulle flytta utomlands.
 • Berit hade sina fördelar: Hon var väldigt framåt och kommunikativ.
 • Vi skall göra vid vår båt: Den skall dras upp och målas om.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kolon enligt ovan.

Nu vet du vad ett kolon är och hur det används!Vad är semikolon? ( ; )

Hur använder man det?

"Semikolon" är tecknet ( ; ) man använder i stället för punkt mellan meningar som har nära samband med varandra.

Semikolon visar att man skall göra en paus. Längre paus än vid kommatecken och kortare än punkt.

Semikolon binder samman två fullständiga satser till en mening.

Semikolon räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

 • De skall åka till Kreta på sommaren; till vintern åker de till Åre.
 • Han är frusen; hon är varm.
 • Sture kommer imorgon; Berit kommer på tisdag.
 • Inga skall till tandläkaren; Sten skall till frisören
 • Bosse tycker om hårdrock; Ann-Louise gillar dansband.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd semikolon.

Nu vet du vad ett semikolon är och hur det används!Vad är kommatecken? ( , )

Hur använder man det?

"Kommatecken" är tecknet ( , ) man använder för att dela upp en mening i olika delar och ange att det skall vara en paus.

Jag skall hämta Nisse, Sture och Lasse.
Vi åker till Spanien, sedan tågluffar vi i Afrika.

Kommatecknet används även vid tidsangivelser för att avskilja sekunder från delar av sekunder.

Greta sprang loppet på 32,45.

Kommatecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Summering av hur kommatecken används


1. Vid uppräkningar.

Exempel: Jag köpte äpplen, päron, apelsiner och bananer.


2. För att dela upp och visa upphovsmannen till något.

Exempel: - Det var trevligt att träffa dig, sa Nils.


3. För att dela upp långa meningar.

Exempel: Karin städade huset, medan Fredrik klippte gräsmattan.


4. Före och efter en inskjuten kommunikation.

Exempel: Hans nya bok, som jag läst två gånger, är mycket intressant.


5. För att skilja betonade ord från resten av meningen.

Exempel: Aj, det gör ont! Hu, jag fryser. Ja, det blir bra.
Nej, det tycker inte jag.

Mer om hur och när man använder kommatecken

För att helt förstå hur man skall använda kommatecken krävs, att man fullt ut behärskar följande termer från satsläran: fullständig sats, huvudsats, bisats, subjekt, predikat, bindeord och fogeord.

Se vårt arbete Satslära – Satsdelarna. Se över dessa avsnitt om du behöver.

Mellan två fullständiga satser

Du använder kommatecken mellan två fullständiga satser. (En fullständig sats är en sats, som innehåller både subjekt och predikat.)

Detta är en huvudregel, men det finns vissa undantag, som vi tar upp nedan.

Två fullständiga satser med kommatecken emellan:

 • Jag skall vaxa bilen, fastän det snöar mycket.
 • Han hämtade skotern i Norge, sedan levererade vi den till kunden.
 • Olle sprang till affären, eftersom han hade hört larmet.
 • Jag åker skidor, och Stina kör skoter.
 • Om ni skall äta nu, går jag hem.
 • Pelle ville dansa, sedan skulle han åka och bada.
 • När lägenheten är städad, vill hon komma.
 • Ulla kunde ej sova, när husbygget pågick.
 • Ju längre han gick in i skogen, desto räddare blev hon.

Ett bindeord binder ihop huvudsatser, och ett fogeord inleder bisatser.

Lägg märke till att det måste vara två fullständiga satser. Om det finns en gemensam satsdel, utelämnas kommatecknet.

Två fullständiga satser avskiljda med ett kommatecken:

Jag skall tvätta bilen, och sedan skall jag vaxa den.

En fullständig sats och en ofullständig. Nu utelämnas kommatecknet:

Jag skall tvätta bilen och sedan vaxa den.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och sätt kommatecken mellan två fullständiga satser.

Undantag till huvudregeln

Nedan följer de undantag som finns till ovanstående huvudregel: "Du använder kommatecken mellan två fullständiga satser".

Inget kommatecken vid gemensamt fogeord

När det finns ett gemensamt fogeord (t.ex. när, att, om, då, fastän) mellan fullständiga bisatser, utelämnas kommatecknet.

När barnen sov och (när) klockan var tolv, kom han hem.

"När barnen sov" och "klockan var tolv" är två fullständiga bisatser, men man sätter inget kommatecken mellan dem, därför att ordet "när" är gemensamt.

Ett annat exempel på att man inte sätter ut ett kommatecken mellan två fullständiga bisatser:

Om jag får pengar och (om) vädret är bra, åker jag till Spanien.

"Om jag får pengar" och "vädret är bra" är två fullständiga bisatser, men man sätter inget kommatecken mellan dem, därför att ordet "om" är gemensamt.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet vid gemensamt fogeord.

Inget kommatecken vid indirekta frågesatser eller att-satser

Man använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser om det finns en preposition före fogeordet.

Detta gäller vid indirekta frågor och att-satser.

Fullständig huvudsats:

Olle är säker på

Fullständig bisats:

att han skall segla.

Men man sätter inget kommatecken emellan satserna:

Olle är säker att han skall segla.

Fler exempel:

 • Barnen gladde sig åt att det snart var sommar.
 • Han funderade att de skulle förlova sig.
 • Jag funderar över när du kan komma till festen.
 • Olle höll med om att de skulle resa bort.
 • Hon tänker vem som skall klippa gräset.
 • Stina är väldigt glad över att han kom i tid.
 • Greta funderar över vad hon skall ha till middag.
 • Du behöver inte grubbla varför han svek dig.
 • Sten tänkte att de snart skulle ha kvällsmat.
 • Greta grubblade mycket över att hon skulle resa utomlands.
 • Stina är glad över att han kommer.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet vid preposition före ordet "att".

Inget kommatecken när man utelämnar "att"

Man använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser, om man har utelämnat ordet "att".

Mening med fogeordet "att" och kommatecken:

Tror du, att Nils är försenad?

Du kan utelämna "att" och kommatecknet:

Tror du Nils är försenad?

 • Jag hoppas, att Sture hämtar hunden.
  Jag hoppas Sture hämtar hunden.
 • Jag antar, att Bosse kommer snart med kaffet. Jag antar Bosse kommer snart med kaffet.
 • Ulla förmodar, att väninnorna åker på semester tillsammans. Ulla förmodar väninnorna åker på semester tillsammans.
 • De tycker, att lägenheten skall målas om. De tycker lägenheten skall målas om.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna ordet "att" och kommatecknet.

Inget kommatecken när man utelämnar ordet SOM

Man använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser, om man har utelämnat ordet "som".

Exempel:

 • Han fick se filmen, som jag hade köpt.
  Han fick se filmen jag hade köpt.
 • De klappade hunden, som Sture hade uppfostrat.
  De klappade hunden Sture hade uppfostrat.
 • Johan skall hämta paketet, som han har slagit in.
  Johan skall hämta paketet han har slagit in.
 • Eva har målat båten, som havet har skadat.
  Eva har målat båten havet har skadat.
 • Vinden blåste på staketet, som Olle hade satt upp.
  Vinden blåste på staketet Olle hade satt upp.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna ordet SOM och kommatecknet.

Inget kommatecken mellan korta fullständiga satser

Man kan utelämna kommatecken mellan korta fullständiga satser, när förståelsen är klar och ingen paus behövs.

Jag lovar att vi skall bada.

Exempel:

 • Han visste att det skulle lösa sig.
 • Hon tvekade fastän pengarna fanns.
 • Olle målar medan Ulla städar.
 • Han vet var Nils finns.
 • Vi bakar om han kan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet vid korta fullständiga satser.


Fler användningar av kommatecken

Nedan följer fler användingar av kommatecken.

Vid direkt kommunikation

Man använder kommatecknet för att skilja den eller de som säger något från det som sades.

 • - Åk till Malmö nu direkt, sa Olle.
 • "Vi skall börja jobba nu", sa Lena.
 •   – Jag är snart klar med kursen, sa Tina.
 • "Kom nu så går vi", sa Dan.
 •   – Jag är mycket starkare än du, påstod Ulf.
 • "Det finns fler kakor i skafferiet", nämnde Ulla.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kommatecknet vid direkt kommunikation.

Vid kommunikationer med uppräkningar

Du använder kommatecknet vid kommunikationer med olika uppräkningar.

 • Jag handlade bröd, smör och sallad.
 • Han skjutsade Pelle, Bill och Pär till fotbollen.
 • Det var en stor, lång fisk.
 • Jag skulle vilja köpa smör, grädde och ost.
 • Det var en fin, god tårta.
 • Han körde och hämtade Olle, Nils, Ulla och Karin.
 • Han hjälpte mig mycket med studier, arbete och fritidsaktiviteter.
 • Det var många olika aktiviteter på stranden: fotboll, volleyboll och bandy.
 • Jag ville äta, sova och läsa.
 • Olle, Pelle och Kajsa gick på stan.
 • Jag fick en ny, dyr bil i present.
 • Bosse köpte ett fint, billigt hus.
 • Efter matchen var de trötta, hungriga och törstiga.
 • Jag letar efter en snygg, trevlig och söt tjej.
 • Berit tycker om snabba, dyra bilar.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kommatecknet vid uppräkningar.

Lägga till ytterligare information

Man kan lägga till ytterligare information till sin kommunikation. Man sätter då kommatecken framför och efter kommunikationen.

Kommunikationen kan sättas in inuti meningen eller i slutet.

Informationen du lägger till är inte en fullständig sats.

 • Jag sprang, inte särskilt fort, till kursen för att hinna i tid.
 • Fredrik, min son, skall jobba som skidlärare i vinter.
 • Bosse, min käre bror, äger ett företag tillsammans med sin fru.
 • Jag skall gå på en kurs, i teckning, på lördagar.
 • Stina, min syster, badade länge i havet.
 • Maglaby, vår kära, gamla stuga, såldes för några år sedan.
 • Jag ville besöka henne på sjukhuset, beläget i Stockholm.
 • Jag sprang ner till förrådet, det svarta vid vägen.

Man kan använda vissa ord eller uttryck och lägga till som en kommunikation. Du sätter då kommatecken för att avskilja dem.

 • Jag vet inte hur jag skall göra, ärligt talat.
 • Vi skall vinna matchen, inte sant?
 • Uppriktigt sagt, vi kommer inte att hinna bli färdiga i tid.
 • Du är fullt igång med dina studier, eller hur?
 • Tyvärr, segraren har redan gått i mål.
 • Jag kommer med pengarna, naturligtvis.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar, använd kommatecknet och lägg till mer information.

Efter ord som uttrycker känslor

Man använder ett kommatecken för att skilja interjektionen från resten av meningen.

 • Usch, vilken stank!
 • Hurra, vi vann matchen!
 • Nej, det gick inte.
 • Ja, vi skall vinna!
 • Bu, det var dåligt gjort.
 • Jo, vi klarade det.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kommatecknet vid interjektioner.

Vid hälsningar eller tilltal

Man använder kommatecken mellan hälsningsfrasen och den övriga kommunikationen.

 • Hej, hur går det?
 • Adjö, mina damer.
 • Hejsan, hoppas du mår bra.
 • Hallå, skall vi börja jobba nu?
 • God dag, hur är livet?
 • Greta, kan du komma hit?
 • Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till det nya företaget.
 • Ok, då ses vi på måndag.

Man använder även kommatecken mellan namnet på personen och den övriga kommunikationen.

 • Per-Henrik, kan du hjälpa mig?
 • Kan du hjälpa mig, Maria?
 • Johan, det var duktigt gjort.
 • Här är presenten, Erik.
 • Oskar, vill du följa med och fiska?
 • Hjälp mig att putta bilen, killar.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kommatecknet vid hälsningar och tilltal.

Vid tidsangivelse

Man använder kommatecken för att avskilja sekunder från delar av sekunder.

 • Hans segertid är 2.16.23,15.
 • De rodde på 32.34,12.
 • Olle sprang 100 meter på 13,23.
 • Eva simmade snabbt och fick tiden 54,56.
 • Fredrik och Hans kom i mål tillsammans på 1.23,21.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd kommatecknet vid tidsangivelser.


Ytterligare information om kommatering

Här följer ytterligare information om hur du använder kommatecknet.

Inget kommatecken vid två binde- eller fogeord

När en fullständig sats inleds av ett fogeord eller bindeord, sätter man oftast kommatecken framför dem.

Peter sa, att de måste städa sitt rum, om de ville gå på bio.

Framför ett binde- eller fogeord i en fullständig sats finns det alltså ofta ett kommatecken.

Man kan säga ovanstående mening på ett annat sätt, men då sätter man inte kommatecken framför ett av binde- eller fogeorden.

Mellan binde- eller fogeord som står bredvid varandra, sätter man alltså inte kommatecken.

Peter sa, att om de ville gå på bio, måste de städa sitt rum.

Fler exempel på utelämnade kommatecken:

 • Frun badade, men hon gick upp, när mannen kom.
  Frun badade, men (,) när mannen kom, gick hon upp.
 • Olle förberedde middagen, och han ropade på servitrisen, då chefen kom in.
  Olle förberedde middagen, och (,) då chefen kom in, ropade han på servitrisen.
 • Han klippte gräset, men han var färdig, innan Stina kom hem.
  Han klippte gräset, men (,) innan Stina kom hem, var han färdig.
 • Pär kommer snart, och det blir fest, om han har med sig dricka.
  Pär kommer snart, och (,) om han har med sig dricka, blir det fest.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet mellan två binde- eller fogeord.

Inget kommatecken vid fasta uttryck med ordet SOM

Ordet "som" är ett relativt pronomen och fungerar som ett fogeord. Man sätter då kommatecken framför ordet "som".

Han tvättade bilen, som stod på gården.

I nedanstående exempel bildar "som" ett fast uttryck och en satsdel tillsammans med ett annat ord – då sätter man inte ett kommatecken framför "som".

Exempel:

 • Jag vet inte, vem som har ätit upp kakan.
 • Han funderar på, vem av dem som körde bilen.
 • Vi visste, vad som besvärade henne.
 • Vill du berätta för publiken, allt som du har fått reda på i Afrika?
 • Berit grubblade över, vem av pojkarna som var äldst.
 • Jag vill veta, vad som står på tavlan.
 • Vi vill träffa, den som har skickat blommorna.
 • Jag vill visa dig, något som du blir glad över.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och utelämna kommatecknet före ordet SOM i fasta uttryck.

Nu vet du vad ett kommatecken är och hur det används!Vad är tankstreck eller talstreck? ( – )

Hur använder man det?

"Tankstreck" eller "talstreck" är tecknet ( – ) man använder för att visa att en replik eller kommunikation följer, mellan platser och tider och för att förkorta meningarna.

Tankstreck räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Tankstrecket eller talstrecket är dubbelt så stort som ett bindestreck.

Framför en direkt kommunikation

Man använder tankstreck framför en exakt och direkt kommunikation, som någon har sagt.

Man börjar ett nytt stycke i texten med denna kommunikation.

 • Tjejen frågade:
  – Har du tid att åka till restaurangen?
 • – Jag skall gå på bio, sa chefen.
 • – Kan du hämta mig vid sju? frågade flickan.
 • – Ta skydd! skrek brandchefen.
 • Servitrisen ropade:
  – Hämta chefen nu!
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med repliker och använd tankstreck.

För att visa en oväntad kommunikation

Man använder tankstrecket framför en oväntad kommunikation och visar att där skall vara en paus.

 • Jag köpte – ett nytt hus!
 • Han körde en till staden och hämtade – en hund!
 • De spelade bra i matchen och vann med – 10–1!
 • Ulla gick in i huset och såg – en naken karl!
 • Jag fixade festmiddagen – inte Sara denna gång.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar med oväntade kommunikationer och använd tankstreck.

För att ge mer information

Man kan använda tankstrecket för att ge mer information angående en kommunikation.

Du kan även använda parentestecken eller kommatecken.

 • Jag är på väg – med mammas bil – till fotbollsträningen.
 • Mannen vi såg i Göteborg – vid Drottninggatan – var Tommy Körberg.
 • Han kom springande – cykeln var stulen – för att hinna med tåget.
 • Jag hämtade mina barn – plus två kompisar – på dagis, och vi körde sedan hem.
 • Han gick snabbt – blev alldeles svettig – för att komma i tid till företaget.
 • De tänkte – det tog lång tid – och kom till slut på svaret.

Man kan även använda tankstreck och lägga till en kommunikation i slutet på meningen. Då använder man inte parentestecken men kan använda kommatecken.

 • Ulrik har betalt in alla pengar nu – tyvärr inte så mycket.
 • Han gick ut i trädgården och kopplade hunden – en arg, stor best.
 • Jag skall gå in i huset och hämta mina pengar – hundra kronor.
 • Olle gick hem för att äta lunch – en rejäl sådan.
 • Jag kommer så snabbt jag kan – skall bara plocka in mina saker.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och lägg till mer information samt använd tankstreck.

Mellan platser och tider

Tankstrecket anger från en plats eller tid till en annan plats eller tid.

Man har inget mellanrum här mellan tankstrecket och ordet / siffran.

 • Jag åkte tåg Malmö–Göteborg.
 • Posten är öppen 9–18.
 • Han cyklade Limhamn–Malmö på 34 minuter.
 • Sture sov alltid middag 13–14:30.
 • Vilket flyg tar du Porto–Madrid?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd tankstreck mellan platser och tider.

Förkortningar

Man kan använda tankstrecket för att utelämna vissa ord.

 • Hon gick 3–4 mil i veckan.
 • Vi skall gå och titta på Malmö FF–Landskrona BOIS.
 • Laget vann med 13–1.
 • Barnen åt 5–6 glassar var i veckan.
 • AIK–Sundsvall IF slutade 5–3.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd tankstrecket för att förkorta dem.

Nu vet du vad ett tankstreck eller talstreck är och hur det används!Vad är en parentes? ( )

Hur använder man den?

"Parentes" är tecknen ( ) man använder för att lägga till mer information till en kommunikation och avskilja den.

Parentes räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Parentesen visar att man skall göra en paus.

Ordet "parentes" kommer från grekiska ordet "parenthesis", insättning bredvid.

Lägga till mer information

Man använder parentes för att lägga till mer information och visa att det skall vara en paus.

Exempel:

 • Jag skall snart (i nästa vecka) åka på semester.
 • De skall hämta bilen (en Audi) i Tyskland.
 • Bosse lämnade sin hund (Jacky) på hunddagis.
 • Festen blir på Skryllegården (utanför Dalby).
 • Oskar skulle ut och fiska (torsk), när ovädret bröt ut.

En halvparentes kan användas i listor

Exempel:

Ta med på söndagsutflykten:
1) Stövlar
2) Matsäck
3) Regnkläder
4) Varm tröja

Hakparentes

"Hakparentes" eller "klammer" är tecknen [ ] man använder för att avskilja information i en parentes, eller för att avskilja uttalsinstruktioner i en ordbok.

Han stannade hela dagen och fikade med mig. (Hans gamla mor [Greta] var inte med vid detta tillfälle som hon alltid brukar.)

Paris ligger vid Seine [ uttal ].

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd parentes och hakparentes / klammer.

Nu vet du vad en parentes är och hur den används!Vad är accenttecken? ( ´ )

Hur använder man det?

"Accenttecken" är tecknet ( ´ ) man använder för att visa att en stavelse skall betonas.

Accenttecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Accenttecknet sätts ovanför vokalen i den stavelse som skall betonas.

Man säger då denna stavelse med mer styrka.

"Accent" är ett namn på hur man betonar de olika stavelserna i ett ord.

Man hörde på hans "accent", att han var engelsman.
Jag kunde inte förstå hennes "accent".

Exempel:

 • En-tré
 • Nil-sén
 • Ar-mé
 • i-dé
 • Lin-né
 • Kom-mit-té
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd accenttecknet.

Nu vet du vad ett accenttecken är och hur det används!Vad är apostrof? ( ’ )

Hur använder man den?

"Apostrof" är tecknet ( ’ ) man använder för att visa utelämnade bokstäver, markera ett ord i ett citat och för att ange ägande.

Apostrof räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Visa utelämnade bokstäver

Man kan visa att bokstäver är utelämnade genom att sätta en apostrof på deras plats.

Exempel:

 • "På honom grabbar!" skrek mannen.
  "På’n grabbar!" skrek mannen.
 • "Vi skall åka till staden."
  "Vi skall åka till sta’n."
 • "Då skall vi på det igen."
  "Då skall vi på’t igen."
 • "Har du lite korv över?"
  "Har’u lite korv över?"
 • "Vi jobbade hårt hela dagen."
  "Vi jobbade hårt hela da’n."

Numera skrivs vissa av dessa ord utan apostrof t.ex: dan, stan, sen, sån och nån.

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd apostrof enligt ovan.

Vid citat

Inuti ett citat kan du markera ord med apostrofer.

Exempel:

 • "Passar ordet ’kaviar’ i korsordet?" undrade Stina.
 • "Jag var på festen igår och hörde honom ropa ’halleluja’ ", sa mannen.
 • "Sture läste ’Fantomen’ igår!" utbrast mormor.
 • "Vi har varit och sett ’Titanic’ på Rio i lördags", mumlade Greta.
 • "Jag läste om ’Klimatförändringarna vid Antarktis’ i tidningen igår", sa Nils.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd apostrof enligt ovan.

För att beskriva ägande

I svenska språket används ändelsen "s" för att uttrycka ägande: Boken-s rygg är röd.

Vid ord som slutar på s, x och z användes apostrof för att klargöra och uttrycka ägande.

 • Max’ mormor är snäll.
 • Min bror Hans’ bil står där borta.
 • Lars’ fästmö skall med till festen.
 • Olles kompis’ båt är fin.
 • En tax’ tassar skall man vara rädd om.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd apostrof enligt ovan.

Nu vet du vad en apostrof är och hur den används!Vad är en asterisk? ( * )

Hur använder man den?

"Asterisk" är tecknet ( * ) man använder för att visa att det finns en förklarande information nederst på sidan eller på annat ställe.

Ordet kommer från början från grekiskan och betyder "liten stjärna".

Asterisk räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Exempel:

 • En mening kan bestå av en huvudsats* och en bisats*.
 • Lars har skaffat en Skoda*.
 • De skall snart flytta till Spanien.*
 • De går och tränar på gymmet tre gånger i veckan.*
 • Ulla åkte tåg till Berit* i förra månaden.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd asterisker.

Nu vet du vad en asterisk är och hur den används!Vad är ett bindestreck? ( - )

Hur använder man det?

"Bindestreck" är tecknet ( - ) man använder för att: dela upp ett ord som inte får plats, dela upp siffror och ord, dela upp förkortningar och ord, sätta samman ord, för att bilda ovanliga sammansättningar och binda samman orddelar.

Bindestreck räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Dela upp ett ord som inte får plats

Man kan dela upp ett ord som inte får plats på raden med hjälp av bindestreck.

När du delar upp ett ord i olika stavelser är regeln, att en konsonant inleder sista stavelsen. Exempel: Orden lig-ga, byg-ga, väs-sa, hyd-da och vil-da är alla ord med två stavelser.

En konsonant skall om möjligt inleda en stavelse.

Du kan inte dela på bokstäver, som tillsammans bildar ett ljud. Exempel: CK, NG, GN eller STJ. Flick-a, häng-a, sväng-a, ugn-ar-na och stjär-na.

Läs mer om stavelser här.

Exempel på avstavningar:

 • Han sprang och hämtade skörde-
  tröskan.
 • Hon är bortrest för tillfället, men even-
  tuellt kommer hon imorgon.
 • Lisa åkte till banken för att sätta in peng-
  arna på hans konto.
 • Vår mormor planerade att hälsa på flick-
  orna i Malmö.
 • Fredrik är uppe i Sälen, men naturligt-
  vis kommer han på bröllopet.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och avstava ord i dem.

Dela upp siffror och ord

 • 25-årskalas
 • 10-årsjubileum
 • 5-årsgaranti
 • 50-årsfest
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att dela upp siffror och ord.

Dela upp förkortningar och ord

Man kan använda bindestrecket mellan förkortningar och ord för att dela upp dem.

 • TV-tidning
 • Handbolls-EM
 • USA-stater
 • FN-delegation
 • MC-klubb
 • IT-tidning
 • ABBA-film
 • CD-skiva
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att dela upp förkortningar och ord.

Sätta samman ord

Man kan använda bindestrecket för att sätta samman ord som tillsammans bildar ett begrepp.

 • gör-det-själv
 • mun-mot-mun-metoden
 • fransk-svensk ordbok
 • blå-gul
 • karla-karl
 • he-man
 • låt-gå
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att sätta samman ord till ett begrepp.

För att bilda ovanliga sammansättningar

Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar.

 • Beck-filmerna
 • Polar-priset
 • Hem och Skola-förening
 • Stickan Andersson-text
 • Oscar-statyetten
 • Vild-Hasse-korv
 • Laptop-väska
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar.

Binda samman orddelar

Man kan använda bindestreck för att binda samman orddelar.

måndag, tisdag och onsdag

Man kan även skriva:

mån-, tis- och onsdag

Exempel:

 • läs- och skrivsvårigheter
 • Kött-, fisk- och korvrätter står i kapitel 5.
 • Dam-, herr- och barnavdelningen ligger på andra våningen.
 • Pojk- och flickgruppen skall starta nu.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd bindestreck för att binda samman orddelar.

Nu vet du vad ett bindestreck är och hur det används!Vad är citattecken?

Hur använder man det?

"Citattecken" eller "citationstecken" är tecknen ( " " ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Citattecken eller citationstecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Vid en direkt kommunikation

Man använder citattecken för att visa vad någon har sagt.

 • Pär sa: "Hämta barnen så snabbt som möjligt!"
 • "Jag undrar", muttrade Bengt, "om jag skall byta olja på bilen."
 • "Har ni fått mat?" undrade vår mamma.
 • "Ta in hästarna i stallet nu!" ropade Stina.
 • "Vi vet inte", sa pappan, "vart vi skall åka på semester i år."
 • "Jag har inget djur", sa flickan.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd citattecken för att markera en replik.

Vid en exakt kommunikation

Man använder citattecken för att visa exakt vad någon har tänkt, sagt eller skrivit.

 • "Människor är födda fria", läste han i boken.
 • "Arbetarna måste få mer betalt", hörde han att politikern sa i talet.
 • "Att vara eller inte vara", är ett klassiskt citat.
 • "Du skall inte stjäla", är ett av budorden.
 • Hon gillade detta ordspråk: "Borta bra men hemma bäst".
 • Jag ställde mig frågan: "Hur kunde han få upp båten?"
 • "Nils kommer nog snart hem", tänkte hon och låste upp dörren.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd citattecken för att markera ett citat.

För att markera ord

Man använder citattecken för att markera och särskilja ord i meningen.

 • "Döden på Nilen" går på bio nu.
 • Han slog upp ordet "hajfiske" i en ordbok.
 • Hugo förstod inte vad ordet "aktier" betydde.
 • "Hemsöborna" är en bra bok.
 • Har du läst "Vintertid"?
 • Hur många exemplar sålde M. Jacksons skiva "Thriller"?
 • Var det på åttiotalet som handeln sålde mest skivor av "Starz!"?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd citattecken för att markera och särskilja ord i en mening.

Ord som har en annan betydelse

Man använder citattecken för att markera ord som har en annan betydelse än den vanliga.

 • Det kom en "groda" ur munnen på honom.
 • De kallade fängelset för "Paradiset".
 • Har du sett "ankan" i tidningen?
 • Jag vill inte ha en "åsna" bredvid mig i bilen.
 • Berit har flera "rävar" bakom öronen.
 • Nils åkte till festen i sin bil, som han kallade "Spjutet".
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd citattecken för att markera ord som har en annan betydelse än den vanliga.

Korrekt utseende på citattecken

Som en läsare precis påpekade så finns det ett mer formellt och korrekt utseende på citattecken än " ".

Jag har tyvärr svårigheter att skriva och publicera de korrekta med mitt datorprogram och tangentbord.

Man får nog säga att på internet används ofta dessa tecken " " istället för de helt korrekta citattecknen.

Mer angående citattecken.

Läs mer här om det korrekta utseendet på citattecken.

Mer information om utseendet

Letade just efter en bra sida om hur vi ska använda citattecken som jag kan hänvisa mina studenter till för att de ska förstå, då jag ser alla möjliga avarter av detta i deras uppsatser så jag vill mesta tacka för en tydlig och bra presentation!

Du skriver dock i slutet att du ”… har tyvärr svårigheter att skriva och publicera de korrekta med mitt datorprogram och tangentbord.” Så då kommer också ett litet tips som jag brukar ge mina studenter.

Du kanske redan vet detta, men men. För dubbla lutande citattecken (dubbla nior) kan du på en Mac använda ”Alt+Skift+2” för att få citattecken som ser ut som fyllda nior. På Windows är det lite krångligare men då använder du ALT+0148, dvs håll ner alt-tangenten och skriv ”0” + ”1” + ”4” + ”8” och släpp sedan alt-tangenten.

Fast jag skulle nog tycka att det kanske var ännu bättre om du la in en bild med stor och tydlig text i ett typsnitt som är tydligt. Men hur som helst och allra mest, tack för en bra och tydlig artikel!

Ha det gôtt!

Håkan Liljegren
Institutionen för Geografi, Medier och Kommunikation
Fakulteten för Humaniora och samhällsvetenskap

Nu vet du vad ett citattecken eller citationstecken är och hur det används!Vad är et-tecken? ( & )

Hur använder man det?

"Et-tecknet" är tecknet ( & ) man använder vid olika namn på företag, författare och böcker etc. för att binda ihop dem.

Et-tecknet räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Ordet "et" är latin och betyder "och".

Exempel:

 • Hon kommer att anlita advokatbyrån Nilsson, Andersson & Svensson.
 • Boken är skriven av Leif G.W.Persson & Jan Guillou.
 • Beck-filmerna är baserade på böcker av Sjöwall & Wahlö.
 • Jag skall gå och köpa Kalle Anka & Co.
 • Sture har nyligen läst "Härskarfolk & Slavar".
 • Stina klickade på fliken Eld & Grill på hemsidan.

Kommentar från en läsare:


Hej,
En jättebra sida, Tack! Men en fråga. et-tecknet är = och, men kan man använda det hur man vill? Jag menar: "Böckerna är skrivna av Leif G.W.Persson & Jan Guillou" innebär väl att alla böckerna är skrivna av Leif och Jan tillsammans? Men om jag skriver: "Böckerna är skrivna av Leif G.W.Persson och Jan Guillou" så syftar jag på alla böcker som de har skrivit var för sig? Dvs & = och/med, eller är det ngt jag uppfattat fel?
Mvh Håkan

Hej!
Tack för ditt mail!
Jag tycker du har helt rätt i ditt resonemang. Skall lägga till detta i arbetet.
Hälsn,Peter


Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd et-tecknet.

Nu vet du vad ett et-tecknet är och hur det används!Vad är paragraftecken? ( § )

Hur använder man det?

"Paragraftecken" är tecknet ( § ) man använder för att markera delar av viktiga texter.

"Paragraf" är en del av en viktig text, tex. regler, lagar eller protokoll från möten.

Paragraftecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

§ 6 läses paragraf sex.

6 § läses sjätte paragrafen.

Paragraftecknet används enbart tillsammans med en siffra.

Mellanslag används alltid mellan paragraftecknet och siffran.

Exempel:

 • § 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
 • Har du läst 2 §?
 • Protokollet från mötet slutade med § 10.
 • Det var vilda diskussioner kring 3 §.
 • Han valdes på tre år enligt § 4.
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd paragraftecknet.

Nu vet du vad ett paragraftecknet är och hur det används!Vad är snedstreck? ( / )

Hur använder man det?

"Snedstreck" är tecknet ( / ) man använder för att uttrycka ett eller flera alternativ, datum och tidsperioder samt övrig användning enligt nedanstående.

Snedstreck räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Uttrycka alternativ

Man kan använda snedstrecket för att uttrycka ett alternativ och spara plats.

 • Är du gift/ogift?
 • Se till att han/hon städar sitt rum.
 • Din dotter/son kommer att bo utmärkt i denna lägenhet.
 • Hunden/katten får följa med till landet.
 • Skall du ta bilen/motorcykeln till Danmark?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd snedstreck för att visa alternativ.

Och/eller

 • Han visste inte vem han skulle ta med sig: Stina, Pelle eller båda två.
  Istället kan man säga: Stina och/eller Pelle.
 • Vill du ha kaffe, glass eller båda?
  Vill du ha kaffe och/eller glass?
 • Olle tvekade, om han skulle se på film och/eller läsa en bok.
 • Skall ni renovera trappan och/eller husfasaden?
 • Kom Sture och/eller Nils på festen?
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd snedstreck enligt ovan.

Andra exempel på användningen

Datum och tidsperioder.

 • Hon föddes 1/9 1998.
 • räkenskapsåret 2000/01
 • årsskiftet 1998/99
 • månadsskiftet september/oktober

Övrig användning av snedstrecket

 • Hastigheten var 60 km/tim.
 • Det bor 20 invånare/km2.
 • Olle Nilsson c/o Svensson, Storgatan 12, 461 34 Bro. C/o betyder "care of", vilket innebär att personen bor inneboende hos någon annan.
 • Köp en 1/2 liter mjölk!
 • Hej, hur står det till? Kan du komma hem till mig sedan? /Peter
Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd snedstreck enligt ovan.

Nu vet du vad ett snedstreck är och hur det används!Vad är utelämningstecken? ( … )

Hur använder man det?

"Utelämningstecken" är tecknen ( … ) man använder för att visa att bokstäver eller ord är borttagna ur kommunikationen.

Man kan låta läsaren själv tänka sig en fortsättning på kommunikationen: "Det måste finnas mer som han hade att dölja ..." Här har man mellanslag efter tecken.

Det kan också vara att man inte vill skriva ut hela ordet: Aj, nu dj...! Här har man inget mellanslag efter tecknen.

Andra exempel är: Vad finns det för ...? Hämta maskinen fort som ...!

Utelämningstecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Fler exempel:

 • De var kära men kunde inte gifta sig. Men kanske …
 • "Det går åt hel…", beklagade sig mannen.
 • Alla måste ha med sig matsäck imorgon annars …
 • Hur skulle ni ha möblerna i ...?
 • "Nu kan vi inte …", började han men blev avbruten av kocken.
 • Det är ju samma visa varje kalas …
 • Nu får det vara slut på ...!
 • "Jag vill inte vara på detta förb… stället!"
 • De började sjunga: "Vi gratulerar …"

Förkorta citat

Du kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat.

Mormor skrev i sitt brev: "Ni är varmt välkomna att besöka mig på landet. Här är det underbart i vårsolen /…/ Jag väntar er kl. 15:00 den 3:e juni."

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd utelämningstecken.

Nu vet du vad ett utelämningstecken är och hur det används!

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.