Julia, Droginformation.nu


Julia från en av våra partners: Droginformation.nu
Julia, Droginformation.nu

Här följer en intervju med Julia som arbetar på Droginformation.nu.

Vad är Droginformation.nu?

Droginformation.nu är en ideell 90-konto organisation som med hjälp av allt stöd från allmänheten informerar och skyddar barn, ungdomar och vuxna från droger och dess konsekvener.

Vi arbetar med att ta fram och tillhandahålla enkel och lättförståelig droginformation som passar alla målgrupper.

Vad är syftet?

Syftet med Droginformation.nu är att öka medvetenheten bland barn, ungdomar och vuxna när det kommer till droger.

Vi arbetar enligt FNs barnkonvention art. 33 där Droginformation.nu's mål är att skapa ett tryggare samhälle för våra barn och ungdomar utan droger. För att göra detta tillhandahåller vi även information till föräldrar, föreningar och företag.

Samtidigt som Droginformation.nu ger droginformation inspirerar vi till att fokusera på mål i livet, då detta är en viktig anledning till varför en person inte kommer börja med droger.

Vi hjälper föräldrar med tips och råd till hur de ska förebygga bland sina barn på rätt sätt utan att skapa en omvänd effekt.

När började du jobba på Droginformation.nu?

Jag började jobba på Droginformation.nu för 7 år sedan.

Varför började du jobba där?

Historien bakom till varför jag började att jobba här på Droginformation.nu var att jag fick chansen att följa med och höra en av våra föreläsningar.

Jag hade testat lite droger i 8-9:an. Under föreläsningen från Droginformation.nu förstod jag anledningen till varför jag hade testat, trots att det var mer än 10 år sedan jag hade provat.

Jag fick kunskap om vad en drog är, vad som händer fysiskt när en drog kommer in etc. Jag fick även höra delen om mål i livet. Jag tänkte, "Wow, tänk om jag hade fått höra detta när jag gick i grundskolan."

Denna var den första drogföreläsning som jag någonsin hade hört som var helt utan skrämsel och pekpinnar. En drogföreläsning från Droginformation.nu som verkligen gav med mig riktig droginformation som gick att relatera sig med. Jag både skrattade och insåg allvaret med droger.

Det var efter detta som jag bestämde mig för att göra allt jag kan för att få ut denna viktiga droginformation och att skapa opinion genom vår I SAY NO DRUGS-kampanj som körs av Droginformation.nu.

Vad är dina uppgifter på Droginformation.nu?

På Droginformation.nu så är jag Expansionschef vilket innebär att jag är ansvarig för all utbildning och opinionsbildande i Sverige.

Vi gör detta genom att åka ut och föreläsa i skolor, föreningar, företag för att informera och öka medvetenheten kring droger och samtidigt inspirera kring mål i livet.

Droginformation.nu gör detta också genom att skapa evenemang runt om i Sverige för att sprida droginformation och få fler med oss i kampanjen I SAY NO DRUGS.

Vi har som syfte att visa hur coolt det är att leva drogfritt och uppnå sina mål istället. Detta är till grundsyftet hela kampanjen, I SAY NO DRUGS.

Hur ser framtiden ut?

Åh, den är spännande! Vi har många framtidsplaner där vi kommer skapa starkare plattformer att kunna inhämta droginformation ifrån för alla.

Vi har många roliga evenemangs där ni kommer att få träffa oss ute.


Julia, Droginformation.nuHemsidor från Droginformation.nu


Publicera dig?

Är du intresserad av att publicera en dikt, artikel, novell eller berättelse på dessa sidor?

Du har chansen att nå många läsare då tusentals besöker dessa sidor varje dag. Flera har startat eller utvecklat sig som skribent här!

Se mer info här - publicera dig.

Läsarnas bidrag:

SÖKNING GRAMMATIK
Sök här för att hitta!

Anpassad sökning

 Kom ihåg! Orden, som är indelade i olika ordklasser, och instruktionerna för hur de används – grammatiken med formläran och satsläran – finns endast där för att hjälpa dig att kommunicera med och förstå andra människor.